USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263) – obowiązuje od 14 czerwca 2004 r.

plik pdf - Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 (M.P. z 2003 r. Nr 50 poz. 782).

M.P. z 2003 r. Nr 50 poz. 782

Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową - pełny tekst aktu:

plik doc Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 31 grudnia 2003 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową:

plik pdf M.P. z 2004 r. Nr 4 poz. 65

Komentarze

  • Komentarz do nowej ustawy "ozonowej" z 20.04.2004 r.

    Komentarz Krajowego Forum Chłodnictwa nt. najważniejszych postanowień nowej ustawy "ozonowej" znajdziesz tutaj