ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci Dz. U. 2004, Nr 105, poz. 1113

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych oraz tryb ich przyłączania, kryteria podziału przyłączanych podmiotów albo odbiorców na grupy; 2) obrotu paliwami gazowymi; 3) świadczenia usług przesyłowych; 4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych, w tym zadania przedsiębiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatację sieci. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 105, poz. 1113 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.