ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze Dz. U. Nr 104, poz. 1096

1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i ich wyposażenia; 2) warunki sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi, dozwolonymi substancjami dodatkowymi lub innymi składnikami żywności, w tym szczególne wymagania dotyczące środków spożywczych sprzedawanych luzem, łatwo psujących się, sypkich oraz nieopakowanych, zwanymi dalej "żywnością", oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, dotyczące: - stanu technicznego budynków, pomieszczeń i instalacji,
- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów gospodarczych oraz pary wodnej i lodu używanych do produkcji żywności,
- gromadzenia i przechowywania odpadów z żywności,
- narzędzi, urządzeń i wyposażenia zakładu,
- osób wykonujących prace przy produkcji i w obrocie żywnością. 2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji pierwotnej. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2004, Nr 104, poz. 1096 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.