ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz. U. 2003, Nr 99, poz. 912 (zm.: Dz. U. 2004, Nr 175, poz. 1818)

Rozporządzenie określa: 1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu większym od 0,5 bara; 2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych; 3) treść deklaracji zgodności; 4) procedury oceny zgodności; 5) minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględniane przy notyfikowaniu jednostek; 6) sposób oznakowania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych; 7) wzór znaku CE. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2003, Nr 99, poz. 912 Rozporządzenie z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2003, Nr 99, poz. 912 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.