ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych Dz. U. 2003, Nr 98, poz. 898

Rozporządzenie określa: 1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania oraz wytwarzania prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie; 2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie; 3) procedury oceny zgodności; 4) minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek; 5) sposób oznakowania prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie; 6) wzór oznakowania CE. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2004, Nr 98, poz. 898 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.