ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

(Dz. U. z dnia 24 marca 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) przenosi postanowienia Dyrektywy nr 73/23 Unii Europejskiej dotyczącej harmonizacji przepisów Państw Członkowskich. Dyrektywa UE nr 73/23 odnosi się do sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do użytkowania w określonych zakresach napięcia. Producenta urządzeń elektrycznych zobowiązano spełnienia kryteriów i warunków określonych w art. 19 ust. 2 i ust. 3 ww rozporządzenia. W przypadku naruszania warunków autoryzacji, zgodnie z art. 20 ww rozporządzenia jej zakres może być ograniczony lub może zostać cofnięta autoryzacja.
tekst rozporządzenia