ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy Dz. U. 2003, Nr 219, poz. 2157

Rozporządzenie określa: 1) zasadnicze wymagania w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy podlegający ocenie zgodności; 2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności sprzętu chłodniczego; 3) metodę obliczania maksymalnego dopuszczalnego zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy; 4) procedury oceny zgodności; 5) sposób oznakowania sprzętu chłodniczego; 6) wzór znaku CE. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2003, Nr 219, poz. 2157 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.