USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity

Prawo budowlane aktualny tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Zmiany:
1. USTAWA
z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)
(Dz. U. Nr 6, poz. 41 z dnia 15 stycznia 2004 r.)
2. USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych 1)
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
3. USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 93, poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Komentarze