USTAWA o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568 (zm. : Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959; Dz.U. 2004 Nr 96 poz. 959)

Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2003, Nr 162, poz. 959 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2003, Nr 162, poz. 959 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.