USTAWA Prawo energetyczne - tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1504 (ze zm.: Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004, Nr 29, poz. 257; Dz. U. 2004, Nr 34, poz. 293; Dz. U. 2004, Nr 91, poz. 875; Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959; Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1808; Dz. U. 2005, Nr 62, poz. 552)

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1504 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1504 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.