ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (poz.1137) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (poz. 1138)

tekst rozporządzenia - poz. 1137 (doc)
tekst rozporządzenia - poz. 1138 (doc)