ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz. U. 2002, Nr 194, poz. 1635

Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2002, Nr 194, poz. 1635 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.