ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Dz. U. nr 171 poz. 1395

Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2002, Nr 171, poz. 1395 Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.