USTAWA o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229 (zm. Dz.U. 2003 Nr 52 poz. 452, Dz.U. 2004 Nr 96 poz. 959, Dz.U. 2005 Nr 100 poz. 835)

Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2002, Nr 147, poz. 1229 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.