ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz. U. Nr 120, poz. 1021 (zm.: Dz. U. 2003, Nr 28, poz. 240)

Rozporządzenie wyszczególnia rodzaje urządzeń podlegających czynnościom dozoru technicznego. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2002, Nr 120, poz. 1021 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2002, Nr 120, poz. 1021 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.