ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. Dz. U. Nr 87 z dnia 24 sierpnia 2001 r. poz. 957

tekst rozporządzenia
Rozporządzenie określa:
1) dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości i rodzaje substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych,
2) warunki uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane,
3) czas obowiązywania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych oraz warunków uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane,
4) postępowanie w przypadku zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub pracy urządzeń ochronnych,
5) warunki prowadzenia procesów technologicznych i operacji technicznych,
6) urządzenia techniczne konieczne ze względu na wymagania ochrony środowiska,
7) przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów.
Powyższe przepisy dotyczą spalania paliw w celu wytworzenia energii. Wydzielono rozdziały dot. spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz produkcji azbestu i dwutlenku tytanu.
Traci moc rozporządzenie w tej sprawie z dnia 8 wrzesnia 1998 r.


Komentarze

  • aktualizacja

    mam pytanie czy wie moze ktos gdzie szukac aktualizacji tego rozporzadzenia lub innych aktow do nie go nawiazujacych :) bo ja jakos mam z tym problem