ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz. U. Nr 79, poz. 849 (zm.: Dz. U. 2003, Nr 50, poz. 426)

Rozporządzenie określa: 1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, 2) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 79, poz. 849 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 79, poz. 849 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.