ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Dz.U. z 2001 r. nr 66 poz. 665:
tekst rozporządzenia (txt; 200 kb)
Dz.U. z 2002 r. nr 142 poz. 1190:
tekst rozporządzenia
(txt; 136 kb)