USTAWA o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz. U. Nr 05, poz. 42 (zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 221; Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 2002, Nr 240, poz. 2052; Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152; Dz. U. 2003, Nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1247)

Ustawa określa organizację i zadania samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.201, Nr 5, poz. 42 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 5, poz. 42 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.