USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r.)

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
(Dz. U. nr 5 z 2001 r. poz 42)
tekst ustawy
USTAWA
z dnia 15 lutego 2002 r.
o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
(Dz. U. nr 23 z 2002 r. poz. 221)
tekst ustawy
POLECAMY:
Uprawnienia budowlane
"Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych"
"Uprawnienia budowlane w Polsce i na świecie"
Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości przy egzaminie na uprawnienia budowlane