ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Dz. U. Nr 153, poz. 1762 (zm.: DzU. 2003, Nr 217, poz. 2136)

Rozporządzenie wyszczególnia rodzaje czynności za które jest pobierana opłata przez jednostki dozoru technicznego. Rozporządzenie określa również wysokość tych opłat. Pełną treść Rozporządzenia w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 153, poz. 1762 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U.2001, Nr 153, poz. 1762 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.