ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych

Prócz tekstu rozporządzenia w dokumencie znajduje sie wykaz aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i dotyczący firm sektora chłodniczego przygotowanych przez "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców (www.forum-chlodnictwa.org.pl) - stan prawny na styczeń 2002 r.
tekst rozporządzenia