ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Dz. U. 1998, Nr 107, poz. 679 (zm.: Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 71; Dz. U. 2002, Nr 25, poz. 256)

Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, 2) szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych i zasady odpłatności z tego tytułu, 3) jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych, 4) zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych. Pełną treść Ustawy w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu Dz.U. 1998, Nr 107, poz. 679 Ustawę z naniesionymi zmianami można pobrać po kliknięciu Dz.U. 1998, Nr 107, poz. 679 ze zm. Treść zamieszczonych dokumentów nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.