ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

tekst rozporządzenia

Komentarze

  • Nieaktualne

    To rozporządzenie juz jest nieaktualne. Zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 i weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 roku