Akcje Komfort-Klima wzrosły na debiucie 11 czerwca o 8% do 1,08 zł.

Dziś debiut Komfort-Klima
Na otwarciu cena notowań wzrosła o 8% do 1,08 zł za akcję, wobec ceny emisyjnej, która wynosiła złotówkę za akcję.

Dane giełdowe
Nazwa: KOMFORT-KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa akcji: KOMFORTKM-PDA
Skrót dla akcji: KKMA
Kurs otwarcia: 1,08 zł
Kurs odniesienia: 1,00 zł
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect
- 9.120.000 akcji zwykłe na okaziciela serii A
- 480.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz
- 1.000.000 praw do akcji serii C.
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect
- 1.000.000 praw do akcji serii C.
Kapitalizacja spółki z uwzględnieniem emisji akcji serii C (wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 1 zł): 10.600.000 zł.
Autoryzowany Doradca Spółki: InvestCon Group S.A.
Uroczystość debiutu: Sala NewConnect, poz. 0, 11.06.2010 r., godz. 11:25

>>Zobacz profil, wykres i notowania spółki KOMFORTKM-PDA

>>Relacja na żywo z debiutu Komfort-Klima

Oferta Spółki Komfort-Klima wraz z jej modelem biznesowym trafiły w potrzeby Inwestorów, którzy w maju br. zakupili całość emisji. Pozyskane środki w wysokości 1 mln złotych wydatkowane będą na rozbudowę sieci oddziałów, co przełoży się na możliwość realizacji większej ilości zleceń oraz na poszerzenie zakresu usług.

Komfort-Klima S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu kompleksowych usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych. Oferta Spółki kierowana jest przede wszystkim do użytkowników powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej czy powierzchni przemysłowych i magazynowych. Spółka wykonuje również instalacje w obiektach mieszkalnych (przede wszystkim w apartamentach i hotelach).
Największą przewagą Spółki wobec konkurencji jest duża dynamika rozwoju firmy oraz kompleksowość świadczonych usług – od projektu instalacji poprzez jego wykonanie po serwisowanie instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Wiele konkurencyjnych firm działających na rynku usług klimatyzacyjno-wentylacyjnych oferuje niepełny zakres wykonywanych usług, ograniczający się jedynie do poszczególnych elementów lub etapów realizacji procesu.
Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach „private placement” na rozwój oddziałów (doposażenie oddziału Wrocław i oddziału Katowice oraz utworzenie oddziału w Poznaniu), w tym w szczególności poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, które skrócą czas wykonania prac montażowych, a także usprawnią procedury serwisowe. Rozwój oddziałów pozwoli Spółce objąć zasięgiem oferowanych usług obszar całej południowo-zachodniej i zachodniej Polski. Zgodnie z założeniami Spółki, powyższe znacząco wpłynie na pozycję konkurencyjną Spółki na rozproszonym polskim rynku usług wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Oferującym akcje Komfort - Klima S.A. w ramach oferty prywatnej jest Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą Spółki jest CEE Capital Sp. z o.o.Źródło: ''