22 kwietnia 2010 r. równocześnie na 12 polskich uczelniach technicznych oraz 2 uniwersytetach odbędzie się Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn, który zachęcić ma uczennice szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych.

Dziewczyny na politechniki! 2010
Dziewczyny na politechniki!Będzie to kulminacyjny punkt tegorocznej, trzeciej już edycji akcji Dziewczyny na politechniki! oraz powołanego w jej ramach nowego modułu Dziewczyny do Ścisłych! Ich organizatorami są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Dziewczyny na politechniki! to pierwszy w naszym kraju projekt promujący kierunki ścisłe i techniczne
wśród młodych kobiet. Podczas Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn – w 14 uczelniach w całym kraju pracujące tam panie, a także studentki i absolwentki spotkają się z uczennicami, żeby opowiedzieć im o swojej
ścieżce kariery i zawodowych fascynacjach. Zaproszą dziewczyny do zwiedzania uczelnianych pracowni
i laboratoriów. Uczestniczki pokazów wezmą udział w doświadczeniach, od studentek dowiedzą się
o blaskach i cieniach studiowania w grupach z przewagą pierwiastka męskiego…

W tegorocznej edycji akcji Dziewczyny na politechniki! udział wezmą następujące uczelnie techniczne:
● Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
● Politechnika Białostocka
● Politechnika Częstochowska
● Politechnika Gdańska
● Politechnika Koszalińska
● Politechnika Łódzka
● Politechnika Opolska
● Politechnika Poznańska
● Politechnika Świętokrzyska
● Politechnika Warszawska
● Politechnika Wrocławska
● Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.

A w nowym, pilotażowym module akcji: Dziewczyny do Ścisłych! wezmą udział:
● Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
● Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn, centralna rejestracja i wszystkie informacje
dotyczące akcji uczennice, nauczyciele i rodzice mogą znaleźć na stronie serwisu internetowego:
www.dziewczynynapolitechniki.pl

[attach=attach1]>>Więcej informacji[/attach]