Ciepło w rosyjskich pociągach.

Dzięki firmie Danfoss 1,3 miliarda pasażerów podróżuje w wygodnych warunkach
Rosyjska sieć kolejowa ma 86000 kilometrów długości i pod tym względem jest drugą największą na świecie. Niskie ceny, dokładne rozkłady jazdy i punktualność pociągów czynią kolej najpopularniejszym środkiem podróży po Federacji Rosyjskiej. Jednakże długie podróże oraz temperatura, która wraz z porami roku zmienia się od niezwykle niskiej do nieznośnie wysokiej stanowi wyzwanie dla konstruktorów wagonów pasażerskich. Dlatego też gdy największy rosyjski producent wagonów zgłosił zapotrzebowanie na nowy termostat do systemów ogrzewania swoich wyrobów, firma Danfoss wyszła mu naprzeciw ze specjalnym rozwiązaniem, które spełnia rosyjskie wymagania.

Rosyjskie zimy słyną ze swej surowości. Na przełomie roku 2009 i 2010 zachodnia Rosja przeżyła najcięższą zimę od 30 lat. Natomiast w Syberii była ona najzimniejszą zimą wszechczasów. W tak ekstremalnych warunkach ogrzewanie nie służy wyłącznie wygodzie - jest czymś wręcz niezbędnym do przetrwania. Gdy ostatni dostawca regulatorów temperatury zbankrutował, producent wagonów stanął w obliczu poważnego problemu. Musiał zatem znaleźć dostawcę termostatów, które okażą się niezawodne podczas surowych syberyjskich zim i pozwolą wygodnie podróżować 1,3 miliardowi pasażerów, którzy co roku korzystają z rosyjskich kolei. Na szczęście firma Danfoss podjęła to wyzwanie.

MBCÓw producent wagonów wymagał regulatorów, które są łatwe w instalacji oraz umożliwiają nadzorowanie temperatury i sterowanie nią w obrębie systemu ogrzewania elektrycznego wagonów. Czynnikiem grzewczym w omawianym systemie jest glikol, który cechuje się niską temperaturą krzepnięcia i wysoką temperaturą wrzenia. Wymagany termostat musi wyłączać obieg grzewczy przy 95°C, aby zapobiec przegrzaniu glikolu i utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz wagonów. Danfoss wykorzystał kompaktowy termostat typu MBC 8100 zaprojektowany do pracy w ciężkich warunkach, i na jego podstawie opracował specjalny projekt funkcji kontroli zadanej temperatury.

Pierwszą dostawę regulatorów temperatury zrealizowano podczas najchłodniejszych miesięcy zimy 2010 roku - zdążono tym samym przed nadejściem ekstremalnych, niemalże podbiegunowych temperatur. Przeprojektowany termostat MBC 8100 doskonale znosi stałe drgania pociągów (co jest wymogiem dla urządzeń stosowanych na kolei) oraz pozwala pasażerom podróżować przez Rosję w wygodzie i cieple. Dzięki czasowi dostawy wynoszącemu tylko trzy dni (czyli prawie trzy miesiące krótszym niż w przypadku poprzedniego dostawcy), wydział logistyczny firmy Danfoss ułatwia rosyjskiemu producentowi wagonów pasażerskich świadczenie usług wysokiej jakości.

Dzięki temu sukcesowi Danfoss stał się najpopularniejszym dostawcą regulatorów temperatury i ciśnienia w rosyjskim przemyśle kolejowym.

Autor: Alexander Tsypin, Country Sales ManagerŹródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.