W miesiącu styczniu 2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą wsparty dotacją ze środków EFS w ramach SPO RZL- 1.3 w wysokości 11 000 PLN. Działalność firmy ukierunkowana jest w zakresie montażu i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Za powyższą kwotę zakupiłem niezbędne narzędzia serwisowe, które pozwolą mi na prowadzenie w/w działalności. Chcąc rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, chciałbym zakupić urządzenie do naprawy klimatyzacji samochodowej. Proszę o podanie bliższej informacji, gdzie mógłbym ewentualnie skierować się w celu otrzymania dotacji na zakup w/w urządzenia co umożliwi mi utworzenie nowych miejsc pracy.

Jako młoda firma mogą skorzystać Państwo z programu ZPORR 3.4. Program ten obejmuje dotacjami zakup niemal wszelkich środków trwałych (maszyn, urządzeń, nieruchomości, itp.) bez względu na kraj pochodzenia
i wartość. Wykluczony jest tylko zakup środków transportu. Ponadto możliwy jest zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, itp.
Można otrzymać zwrot aż 65% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 50 000 euro. Termin składania wniosków
w tym programie mija 7 marca 2005 r.

(2005.01.16, woj. pomorskie)