Firma Royal-Star otrzymała dyplom za udział w programie prewencyjnym: Bezpieczeństwo Pracy w małych zakładach.

Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy dla Royal-Star
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zakwalifikował firmę Royal-Star do udziału w programie prewencyjnym "DYPLOM PIP", realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Firma Royal-Star otrzymała dyplom za udział w programie prewencyjnym: Bezpieczeństwo Pracy w małych zakładach, jako wyróżnienie za podjęte przez Pana Krzysztofa Pawełka działania, mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w zakładzie.


Program był skierowany do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, z których działalnością wiążą się narażenia na zagrożenia zawodowe i zdrowotne.
Źródło: ROYAL-STAR