Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż problematyka stosowania, łączenia i montażu instalacji z PE-Xa jest dobrze rozwiązana w przedziale średnic do DN 32. Świadczy o tym oferta producentów, mnogość rozwiązań i technik montażu dostępnych w Polsce.

Drastyczne ograniczenie wiedzy na temat stosowania, łączenia i montażu instalacji z PE-Xa, można zauważyć w obszarze średnic DN powyżej 32 mm. Przy tych średnicach trudno dotrzeć zarówno do procentów, jak i wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w montażu dużych średnic rurociągów z PE-Xa. Dlaczego instalacja z PE-Xa w średnicach DN > 32 mm? Pierwsze rurociągi o średnicach większych niż DN 32 pojawiły się jako uzupełnienie oferty producentów w segmencie instalacji wody pitnej i centralnego ogrzewania dla DN 40 / 50 i 63. Prawdziwy jednak rozkwit dostępnych rozwiązań pojawił się wraz z zastosowaniem polietylenu sieciowanego PE-Xa w instalacjach dla przemysłu i sieciach preizolowanych. Wiazało się to z następującymi zaletami instalacji PE-Xa dużych średnic: ● wysoka elastyczność materiału pozwalająca na produkcję rur o średnicach do DN 160 w zwojach o długości do 150 m (i większych) bez konieczności stosowania połączeń, ● odporność na wysoką temperaturę do 95°C pozwalająca na stosowanie tych rurociągów w instalacjach grzewczych i technologicznych, ● wysoka odporność na substancje chemiczne pozwalająca na zastosowanie tego typu materiału nawet przy wysokich stężeniach kwasów i zasad, ● odporność na ścieranie umożliwia zastosowanie rur z PE-Xa do transportu materiałów sypkich, np. prażonego gipsu w transporcie pneumatycznym. Obszary zastosowań dużych średnic z PE-Xa Duże średnice rurociągów z PE-Xa pozwoliły na większe zastosowanie tego materiału. Praktyczne doświadczenia pokazały, iż w Polsce największe zastosowanie instalacje z PE-Xa znalazły w następujących obszarach: ● instalacje sprężonego powietrza, ● instalacje chłodnicze w przemyśle, ● sieci preizolowane grzewcze i ciepłej wody, ● sieci geotermalne, ● instalacje chemiczne i technologiczne. Zalety tej technologii pozwalają również przypuszczać, iż w niedługim czasie zaistnieje możliwość zastosowania tych materiałów w kolejnych ciekawych rozwiązaniach. W obszarach dużych średnic rurociągów z PE-Xa dostępne są między innymi typoszeregi rur przedstawione w tabeli.


Trzy techniki łączenia rur Nawet najlepszej klasy materiał nie zapewni trwale działającej instalacji w przypadku, gdy nie zostanie zagwarantowana równie dobra i trwała technika łączenia. Dlatego równie istotnym elementem jest kształtka, która pozwoli na połączenie rurociągu o średnicy DN > 32 mm. Jednocześnie technika łączenia musi jako nieodłączny element instalacji spełniać wymagania stawiane przewodom z PE-Xa w zakresie ciśnienia, odporności na temperaturę i chemię. Dla wielu obszarów, w zależności od stawianych warunków, można wydzielić następujące techniki łączenia rurociągów z PE-Xa: ● mechaniczna z pomocą kształtki mosiężnej, ze stali szlachetnej lub z brązu, np. tulei zaciskowej, ● elektrooporowa z pomocą mufy z polietylenu PE 100, ● elektrooporowa z pomocą mufy z polietylenu sieciowanego PE-X. Zwłaszcza ostatnia ww. technika łączenia jest bardzo nowatorska i stale ulepszana. Techniczne aspekty, różnice i zalety poszczególnych technik łączenia będą omówione w kolejnych wydaniach "Magazynu Instalatora". Autor: Marcin Motylski Źródło: Magazyn Instalatora