Spółka DuPont Poland zmienia siedzibę.

DuPont: Zmiana adresu od 02.11.2011
Począwszy od dnia 2 listopada 2011 roku, ulegnie zmianie adres DuPont Poland Sp. z o.o..
Nowy adres spółki to:

DuPont Poland
DuPont Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 17b
02-676 Warszawa


Od 02.11.2011 r. wszelką korespondencję należy kierować na nowy adres.
Jednocześnie informujemy, że numery telefonów DuPont Poland pozostają bez zmian.