Data rozpoczęcia
2009-03-26
Data zakończenia
2009-03-26

termin: 26.03.2009 miejsce: Kraków

R22
- jeden z najbardziej popularnych czynników chłodniczych odchodzi w przeszłość. Od 1 stycznia 2010 roku sytuacja dla wszystkich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, działających w oparciu o R22 zmieni się diametralnie. W życie weszły bowiem unijne przepisy prawne, dotyczące zakazu sprzedaży oraz stosowania do celów serwisowych fabrycznie nowych czynników HCFC (głównie R22). Ilość instalacji działających w oparciu o czynniki HCFC przekracza obecnie w UE 7 milionów. Szacuje się, że dostępność czynnika R22 po recyklingu nie będzie w stanie pokryć nawet 10% rzeczywistego zapotrzebowania rynkowego.
Zamiana czynnika chłodniczego na nowy oraz modernizacja milionów instalacji działających w Polsce i w całej Europie stanowi nie lada wyzwanie tak dla producentów jak i właścicieli urządzeń chłodniczych. Brak szybkiej reakcji wobec powyższej restrykcji prawnej wiąże się z poważnym zagrożeniem dla utrzymania ciągłości produkcji lub nawet z zawieszeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Odpowiednio wcześnie poczynione kroki pozwolą zoptymalizować pracę i efektywność systemów oraz sprawnie przeprowadzić operacje modernizacyjne przy zaangażowaniu minimalnych kosztów.
W zaistniałej sytuacji, liczymy na duże zainteresowanie inicjatywą podjętą przez trzy znane firmy działające na rynku HVAC oraz współpracujące z producentami FMCG.

ZAPROSZENIE


DUPONT producent czynników chłodniczych

EMERSON producent sprężarek i automatyki chłodniczej

TRANE producent urządzeń oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
zapraszają na ROADSHOW - cykl spotkań, które odbędą się w:

Gdyni 24.03.2009
Hotel Nadmorski

Warszawie 25.03.2009
Holiday Inn Józefów

Krakowie 26.03.2009
Hotel Qubus
ROADSHOW kierowany jest przede wszystkim do inwestorów, właścicieli, zarządców, użytkowników oraz kadry technicznej nadzorującej obiekty, w których pracują urządzenia wykorzystujące czynnik chłodniczy R22. Celem dyskusji, które poprowadzą specjaliści z DuPont, Emerson i Trane, jest przedstawienie najlepszych rozwiązań alternatywnych dla urządzeń i instalacji działających obecnie na czynniku R22.
Zasady uczestnictwa:
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: Dominika.Piekoszewska@pol.dupont.com
O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w spotkaniu jest uzyskanie potwierdzenia. Wpisanie na listę uczestników zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym nie później niż do 27 lutego 2009 r.
W treści e-maila zgłoszeniowego, prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz pełnionej funkcji, jak również szczegółowych danych kontaktowych oraz nazwy miasta, w którym chcieliby Państwo wziąć udział w spotkaniu.