Obiekty biurowe i przemysłowe powstające w ostatnim czasie to prawdziwe dzieła sztuki - chrom, marmury i szkło, nadają elewacjom wyjątkowo nowoczesnego charakteru. Zestawienie z nimi urządzeń technicznych np. klimatyzacyjnych koniecznych do obsługi budynku to wyzwanie, któremu niełatwo sprostać. A może podejść do tego w inny sposób - wyeksponować je i uczynić elementem zdobiącym, a jednocześnie tworzącym z budynkiem spójną architektonicznie całość.

Termin "inteligentny budynek" pojawił się w latach 80-tych. Była to odpowiedź na ogromny postęp w różnych dziedzinach nauki i techniki. Wraz z wdrażaniem nowych technologii i zmianą wymagań użytkowników, rola i funkcje budynków ulegały ciągłej modyfikacji, dostosowując się do zmieniającej rzeczywistości. W pewnym momencie ważne stało się bowiem stworzenie, przyjaznego, efektywnego środowiska pracy, w którym firma mogłaby osiągać założone cele. Zmiana standardów pracy biurowej, rewolucja w telekomunikacji i informatyce, spowodowały, że do budynków wdarły się sieci komputerowe oraz nowoczesne systemy automatyki i zabezpieczeń. W ślad za tym pojawiła się konieczność śledzenia i sterowania wszystkimi procesami zachodzącymi w budynku. Integracja systemów pokazała, że możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami budynku, podwyższając jego bezpieczeństwo i zapewniając wysoki komfort pracy jego użytkownikom.
Wszystkie opisane powyżej cechy dotyczą jednej z najnowocześniejszych drukarni etykiet w Europie - firmy "CEZAR", której nowa siedziba mieści się Zaściankach k. Białegostoku. Budynek został wyposażony w infrastrukturę techniczną, składającą się z systemów sieci komputerowej, telefonicznej, wentylacji i klimatyzacji, systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Nowy zakład produkcyjny i budynek biurowy zostały zaprojektowane przez firmę Arch-Deco z Gdyni, która opracowała kompleksowy projekt budowlany, wraz z projektem wnętrz, podjęła się częściowego wykonawstwa oraz nadzoru nad realizacją. Prace projektowe trwały około pięć miesięcy, a projekt wnętrz i nadzór trwał aż do momentu oddania budynku do użytkowania. Projekt wykonywany był bowiem etapami i sukcesywnie podlegał zmianom na życzenie inwestora. Z racji wykorzystania w budynkach nowoczesnej infrastruktury technicznej, zespół projektowy opracował koncepcję programowo-przestrzenną, przy współudziale projektantów okablowania strukturalnego. Efektem wspólnej pracy stał się projekt, będący kompromisem pomiędzy estetyką zewnętrzną i wewnętrzną, funkcjonalnością i optymalnością kosztów eksploatacji. W ten sposób powstał obiekt, który jest ewenementem na skalę krajową, jeśli nie europejską; na pewno - jedna z najnowocześniejszych drukarni w Europie.
Obiekt przemysłowo-biurowy: drukarnia z częścią biurową i studiem graficznym zajmuje łączną powierzchnię prawie 3,5 tys. m2. Całość łącznie z układem komunikacyjnym, została zaprojektowana z możliwością dalszej rozbudowy.
Budynek drukarni utrzymany jest w nowoczesnym stylu z elementami high-tech. Technologia, nowoczesność, sterylność - to cechy, które da się zauważyć na pierwszy rzut oka. Wszystkie elementy były specjalnie dobierane by stworzyć takie właśnie wrażenie. Nieodłączną częścią elewacji zewnętrznej budynku są dwie centrale klimatyzacyjne typu BS produkcji VBW Clima Engineering. Na specjalne życzenie inwestora zostały one wykonane w kolorze zgodnym z kolorem elewacji. Podobnie jak kanały wentylacyjne z blachy powlekanej, również w tym samym kolorze, wykonane przez firmę A.W. KLIMA z Gdyni. Razem tworzą one harmonijną całość nadając budynkowi nowoczesnego, a zarazem eleganckiego wyglądu.
Obiekt ten został zgłoszony do nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich, nagrody państwowej w kategorii obiektów przemysłowych, będzie również opublikowany w miesięczniku ARCHITEKTURA i ARCHITEKTURA I BIZNESS. Obiekt zgłaszany do publikacji w tych magazynach musi posiadać jakieś cechy indywidualne, wyróżniać się oryginalnością, być po prostu interesujący. Tak właśnie jest w przypadku Drukarni CEZAR.
Zbigniew Reszka