w Kompanii Piwowarskiej.

Drugie życie świetlówki
Drugie życie świetlówki w Kompanii PiwowarskiejKompania Piwowarska w ramach nowego projektu prowadzi odzysk sprawnych świetlówek z likwidowanych i wycofywanych z rynku lodówek i regałów. Odzyskane w ten sposób świetlówki trafiają ponownie do obiegu. KP wykorzystuje je w remontowanych lodówkach oraz na wymiany w rynku. Rozwiązanie to niesie ze sobą oszczędności finansowe w skali roku. Przyczynia się także do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości niebezpiecznych odpadów i realizuje jeden z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju firmy.

Na pomysł odzysku świetlówek wpadło trzech pracowników magazynu w Tychach: Mariusz Trzciński, Krzysztof Tokarski i Adam Bielski. Zgłosili swoje rozwiązanie w ramach wewnętrznego projektu dla pracowników KP „Złoto dla najlepszych w dystrybucji” i uzyskali poparcie kierownictwa firmy.

- Program "Złoto dla Najlepszych" winien stymulować pracowników Kompanii Piwowarskiej do stałego doskonalenia swoich umiejętności oraz doskonalenia efektów pracy na każdym odcinku i stanowisku pracy przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na korzyści dla klientów oraz nasze oddziaływanie firmy na otoczenie i środowisko naturalne.
– mówi Konrad Czebreszuk dyrektor ds. logistyki w Kompanii Piwowarskiej.

Program ,,Złoto dla najlepszych w dystrybucji’’ przeznaczony jest dla ponad 500 pracowników pionu logistyki Kompanii Piwowarskiej. Jego zasady polegają na zgłaszaniu przez pracowników rozwiązań udoskonalających i poprawiających wyniki pracy. Następnie te rozwiązania są wdrażane przez pracowników i oceniane przez managerów logistyki pod kątem przynoszonych dla firmy korzyści. Program rozstrzygany jest kwartalnie, a pod koniec roku finansowego firmy (w kwietniu) dodatkowo przyznawane są nagrody roczne.

- Dobrym przykładem inicjatywy, która wpisuje się w ten program jest pomysł "Zielona logistyka i drugie życie świetlówki" zgłoszony przez pracowników magazynu w Tychach. Pomysł ten, poza aspektem gospodarności i dbałości o środowisko naturalne, niesie ze sobą również oszczędności finansowe. Ta oddolna inicjatywa pracownicza zostanie wdrożona w skali wszystkich lokalizacji Kompanii Piwowarskiej w kraju”. – wyjaśnia Konrad Czebreszuk.

Źródło: Fundacja Komunikacji Społecznej