W marcu 2009 Grupa VTS uruchomiła drugi HUB w Polsce - w okolicach Krakowa. Pierwszy HUB powstał w ubiegłym roku pod Warszawą.Dzięki temu możemy w pełni korzystać z realizacji montażu na HUBach dla zamówień ze wszytkich Przedstawicielstw VTS w Polsce.
- czytamy na stronach internetowych VTS Group. Potrzeba standaryzacji procesu montażowego, wymogów jakościowych i rynkowych pozwoliła VTS na uporządkowanie procesu montażu, w którym wybrane typy urządzeń trafiają z LC do wyznaczonego na etapie tworzenia oferty HUBu, gdzie odbywa się montaż, a stamtąd bezpośrednio transportem do klienta.
Zalety HUB:
- centrale montowane w HUB są o 5% tańsze od central montowanych przez serwisy na obiekcie,
- szybki montaż i dostawa gotowych urządzeń,
- uniezależnienie się od warunków pogodowych na obiekcie,
- doskonała jakość montażu urządzeń.
Źródło: VTS

Komentarze