Kierownik: Kowalski, czy lubi pan spocone dziewczyny?
Kowalski: No, nie bardzo...
Kierownik: A ciepłą wódkę?
Kowalski: Też nie.
Kierownik: To po jaką cholerę chce pan urlop w lipcu?