Egzamin wstępny na studia:
- Proszę powiedzieć, dlaczego obraca się silnik
elektryczny? - pyta egzaminator.
- Bo jest elektryczność.
- I to ma być odpowiedź? Dlaczego w takim razie
żelazko się nie obraca - też jest elektryczne!
- A bo ono nie jest okrągłe.
- No a kuchenka elektryczna - okrągła przecież,
czemu się nie obraca?
- To z powodu tarcia - nóżki przeszkadzajż.
- No dobrze, a żarówka? Okrągła! Gładka! Bez
nóżek! Czemu żarówka się nie obraca?
- Obraca się, jak najbardziej!
- ???!!!
- Przecież jak pan profesor ją chce wymienić, to
co pan robi? Obraca ją pan!
- Hm, no tak, w samej rzeczy. Ale to przecież ja
jż obracam, nie ona sama!
- No widzi pan, bo samo z siebie nic się nie
obraca! Taki silnik elektryczny na przykład
potrzebuje do tego elektryczności.