W całej Europie przeprowadzono prosty test. Było tylko jedno pytanie:

Ile to jest 10 x 100 gramów?

Prawie we wszystkich krajach 99% ankietowanych odpowiedziało, że jest to 1 kilogram. Jedynie w Polsce i w Rosji ponad 95% odpowiedzi brzmiało - 1 litr...