Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posiadła złomowisko w samym
środku pustyni. Unia orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze
złomowiska,
zatem stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do tej pracy
człowieka. Następnie Unia powiedziała:
- Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, kiedy nie dostał
instrukcji?
Stworzyła zatem Unia Dział Planowania i zatrudniła dwoje ludzi -
jednego
do pisania instrukcji, drugiego do odmierzania czasu pracy. Następnie Unia Europejska rzekła:
- Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuję swą pracę prawidłowo?
Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i zatrudniła dwoje ludzi,
jednego do zbadania problemu, a drugiego do pisania raportów. Następnie
Unia
powiedziała:
- W jakiś sposób należy tym wszystkim ludziom płacić.
Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw obliczania czasu
pracy
i księgowego, po czym zatrudniła na te stanowiska dwoje ludzi. I rzekła
Unia:
- Kto będzie odpowiadał za tych ludzi?
I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła w nim troje ludzi -
kierownika administracyjnego, jego zastępcę i sekretarkę. I Unia
oznajmiła:
- Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, muszę zatem dokonać
cięć
w budżecie.
I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża.