Dr. Schlambaugh, wykładowca na wydziale chemicznym Uniwersytetu Kalifornijskiego znany jest z zadawania pytań na egzaminach w rodzaju: "Czemu samoloty latają?".
W maju kilka lat temu, egzamin z termodynamiki zawierał takie oto pytanie:
"Czy piekło jest egzotermiczne, czy endotermiczne? Potwierdź swój wywód dowodem".
Większość studentów oparła dowody na poparcie swych tez na prawach przemian gazowych Boyle'a - Mariott'a lub innych. Jeden student natomiast napisał, co poniżej:
"Po pierwsze musimy założyć, ze jeżeli dusze istnieją, muszą
posiadać pewna masę. Jeśli mają masę, to jeden mol dusz także
posiada masę. W takim razie, w jakim tempie dusze trafiają do
piekła i w jakim je opuszczają? Myślę, że możemy spokojnie
założyć, że jeśli dusza trafia do piekła, to już go nie opuszcza.
Dlatego też, wymiana dusz z piekłem zachodzi tylko w jednym kierunku.
Jeśli chodzi o dusze trafiające do piekła, przyjrzyjmy się
różnym
religiom, istniejącym w dzisiejszym świecie. Niektóre religie
mówią, że jeśli nie jesteś ich wyznawcą, trafisz do piekła.
Skoro jest więcej niż jedna taka religia, a ludzie nie należą do
więcej niż jednej, możemy wnioskować, że wszyscy ludzie i wszystkie
dusze trafiają do piekła. Na podstawie danych o śmiertelności i
przyroście populacji, możemy spodziewać się wykładniczego
wzrostu liczby dusz w piekle.
Przyjrzyjmy się więc zmianie objętości piekła. Z prawa Boyle'a
wynika, że by w piekle temperatura i ciśnienie utrzymały się na
stałym poziomie, stosunek masy dusz do ich objętości musi być
stały.
[Odp. 1] Więc, jeśli piekło rozszerza się wolniej niż dusze
przybywają do piekła, wtedy temperatura będzie rosnąć, aż
wszystko rozerwie się w diabły.
[Odp. 2] Oczywiście, jeśli piekło rozszerza się szybciej niż
przyrasta liczba dusz, wtedy temperatura i ciśnienie spadną tak
drastycznie, że całe piekło zamarznie.
Więc jak to jest? Jeśli zaakceptujemy postulat (podany mi przez
Teresę Banyan na pierwszym roku), że "Prędzej piekło zamarznie
niż się z tobą prześpię", i biorąc pod uwagę, że wciąż nie udało
mi się nawiązać z nią bardziej intymnych kontaktów, wtedy [Odp. 2] nie
może być poprawna.
...zatem piekło jest egzotermiczne."
Ten student jako jedyny dostał piątkę