REKOMENDACJA
Jan Kowalski jest moim pracownikiem do spraw programowania,
zawsze ciężko pracującym. Jest samodzielnym pracownikiem, nigdy nie
narzekającym na warunki pracy. Nigdy nie zdarzyło się, żeby Jan Kowalski
odmówił, gdy ktoś potrzebuje jego pomocy. Poza tym zawsze
kończył pracę w określonym terminie. Często ubiega się o dodatkowe
zadania i poświęca się im cały, omijając nawet swoje własne
przerwy śniadaniowe. Jan Kowalski jest człowiekiem, który nie ma
w sobie nic z próżności. Doskonałe umiejętności są potwierdzeniem jego
wiedzy o programowaniu. Głęboko wierzę, że mój pomocnik może
być zaklasyfikowany jako bardzo dobry pracownik, który nie powinien
zostać zastąpiony przez kogoś innego. Rekomenduję, żeby został
awansowany. Jestem pewien, że czas poświęcony tej decyzji nie okaże się
stracony, co na pewno zaowocuje dla dobra firmy w najbliższym czasie.

Załącznik:
Ten idiota Kowalski stał nade mną cały czas, jak pisałem te rekomendację.
Uprzejmie proszę o ponowne przeczytanie tylko nieparzystych linijek rekomendacji,
a wszystko stanie się jasne.