Prowadzę własną firmę (7-osobową) zajmującą się wszelkimi pracami związanymi z wentylacją i klimatyzacją od ponad 15 lat. W branży jestem od 25 lat i posiadam uprawnienia budowlane. W wielu instalacjach stosowałem odzysk ciepła i przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze. Chciałbym rozwinąć firmę w kierunku energooszczędnych urządzeń i alternatywnych źródeł energii takich jak pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, free-cooling, rekuperacja w domach jednorodzinnych. Poza tym posiadam kilka znajomych firm z branży budowlanej, z którymi mógłbym wspólnie wybudować dom pasywny jako reklamę, prezentacje produktów i usług naszych firm. Wiem już, że na narzędzia i pomieszczenia do prowadzenia firmy są przeznaczone dofinansowania. Na jakiego typu dotacje, poza wcześniej wymienionymi, mógłbym liczyć w wyżej opisanym zakresie?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 1.1.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu może wynieść do 8.000.000 PLN.
Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 1.1.1 powinny zostaną uruchomione 15.07.2009 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

(2009.07.03, woj. zachodniopomorskie)