Czy można już mówić o formach wsparcia dla naszych klientów, szczególnie z branży wentylacji technologicznej (odciągi stanowiskowe)? W przypadku działalności mojej firmy wielu z klientów od tego wręcz rozpoczyna rozmowy: czy zna pan drogi dojścia do unijnych pieniędzy na sfinansowanie pana ofert?

Uruchomienie funduszy unijnych przeznaczonych na okres 2007 - 2013 planowane jest na drugą połowę roku 2007. Ostateczne wersje dokumentów związanych z wykorzystaniem tych środków nie są jeszcze zatwierdzone, lecz zgodnie z projektem mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania dotacji na modernizację pomieszczeń usługowych / produkcyjnych oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Niestety w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać Panu szczegółowych informacji związanych z możliwością wykorzystania środków unijnych, gdyż ostateczne decyzje w tej kwestii nie są jeszcze zatwierdzone.

(2007.01.26, woj. pomorskie)