Pracuję w branży klimatyzacyjnej i chcę założyć własną działalność. Z jakich funduszy mogę się ubiegać o dotacje? Gdzie się udać się o pomoc?

Jeżeli chodzi o dotacje unijne to mogą się o nie starać już powstale firmy, czyli musi Pan posiadać wszystkie dokumenty rejestrowe oraz bilans otwarcia.
Na dzień dzisiejszy najodpowiedniejszym programem dla młodych przedsiębiorstw jest ZPORR 3.4. Program ten przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i istnieją na rynku do 3 lat. W ramach tego programu można ubiegać się o refundację poniesionych kosztów na inwestycje w wysokości do 50 tys. euro przy max. dofinansowaniu projektu 65 % kosztów kwalifikowanych. Nabory wniosków ogłaszane są dla każdego województwa osobno, lecz najbliższy nabór odbędzie się z pewnością w I kwartale 2006 r.
Więcej informacji na temat samego programu oraz procedury składania wniosków może Pan uzyskać w Pańskiej instytucji wdrażającej, którą jest - Lubelska Fundacja Rozwoju - ARR w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, www.lfr.lublin.pl, tel. (081) 743 65 43, 743 73 25.

(2006.01.10, woj. lubelskie)