Dopłaty w postaci funduszy strukturalnych otworzyły przed polskimi firmami nowe źródła finansowania inwestycji. Razem z Agencją J&J z Gdyni odpowiadamy na Państwa pytania związane z pozyskiwaniem Funduszy Unii Europejskiej na specjalnie do tego celu uruchomionej stronie internetowej "Dotacje UE"

Nawet małe jdnoosobowe firmy, rodzinne warsztaty czy niewielkie sklepy mogą ubiegać się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. Także te, które prowadzone są od niedawna, lub które dopiero startują. Dotacja stanowi szansę na rozwój firmy.
Unijne fundusze dla mikroprzedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników (lecz tylko tych, które działają nie dłużej niż 36 miesięcy), preznaczone są na doradzto lub inwestycje. Oznacza to, że można je wydać na porady prawne, marketingowe (np. analia rynku) czy finansowe (np. sporządzenie biznesplanu) lub zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia biura (np. komputer).
Zanim zostanie złożony wniosek o dotację musi zostać przez wnioskodawcę przygotowany projekt działalności, która ma być dofinansowana. W projekcie określone powinny być potrzeby, dzięki którym ma zostać osiągnięty cel, oszacowanie spodziewanego zysku i czasu, w jakim zostanie zrealizowany. Wybrany musi też zostać dostawca sprzętu lub firma, z której usług korzystać będzie wnioskodawca oraz szczegółowa oferta cenowa. Oferty cenowe będą też potrzebne do kalkulacji projektu i sporządzenia dokładnego biznesplanu, który należy przedstawić razem z wnioskiem.


Przygotowanie potrzebnych dokumentów niekiedy jest trudne. Po pomoc można zwrócić się do jednej z agencji konsultingowch lub punktów konsultacyjno-doradczych. Lista punktów znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl. Pracujący w agencjach konsultanci informują o procedurach przyznawania dotacji, pomagają przygotować projekt i biznesplan oraz poprawnie wypełnić wniosek.
Szczegóły dotyczące terminów składania wniosków, a także ich wzory dostęne są na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Każdy własciciel firmy może ubiegać się o równowartość 50 000 euro (maksymalnie). Ale ma rawo starać się o dofinansowaie co najwyżej 50% wydatków poniesionych na porady prawne lub marketingowe. Górna granica refunacji wydatków inwestycyjnych zależy od tego, w jakim rejonie działa firma:
• do 45% - region Warszawy i Poznania,
• do 45% - okolice Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta,
• do 65% - pozostałe regiony.
Gotowy biznesplan wraz z wnioskiem należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce, gdzie inwestycja jest prowadzona (jeśli np. firma ma siedzibę w Warszawie, a w Gdańsku chce zorganizować swój oddział, wniosek należy składać w Gdańsku). Specjalna komisja oceni go merytorycznie oraz formalnie. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, zwracana jest część kosztów inwestycji, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydatki (rachunków, faktur VAT). Uwaga - pomoc unijna jest reundacją. Oznacza to, że zanim pieniądze zostaną zwrócone (pieniądze są zwracane po ok. 2-3 miesiącach od momentu złożenia wymaganych dokumentów) wioskodawca musi sam sfinansować całą inwestycję - zapłacić za wszystko z własnych funduszy lub środków z kredytu.
Redakcja portalu wentylacja.com.pl razem z Agencją J&J z Gdyni, zajmującą się pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych, podjęła się współredagowania strony o tematyce związanej z Funduszami Unii Europejskiej dla firm branży HVACR. Na stronie tej publikujemy pytania użytkowników wortalu odnośnie możliwości pozyskiwania pomocy finansowej na konkretną działalność gospodarczą związaną z branżą HVACR. Na pytania te Agencja J&J udzielać szczegółowych odpowiedzi z podaniem odpowiednich źródeł: pytania o fundusze Unii Europejskiej dla firm branży HVACR.
Redakcja wentylacja.com.pl + Agencja J&J