Potrzebuję samochodu (wv T-4). Jakie mam szanse na dotacje UE?

Co do zasady, zakup środków transportu z funduszy europejskich nie jest dotowany o ile nie można dowieść jego bezpośredniego związku z potrzebami firmy w zakresie realizacji większej inwestycji. Inaczej mówiąc, nie otrzyma Pan dotacji na zakup samochodu o ile miałoby to stanowić całą inwestycję.

(2005.12.31, woj. kujawsko-pomoskie)