W dniu 18 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została poinformowana przez Komisję Europejską o zniesieniu kontroli ex-ante KE w stosunku do programów Phare zarządzanych przez PARP.

W dniu 18 lutego br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) została poinformowana przez Komisję Europejską (KE) o zniesieniu kontroli ex-ante KE w stosunku do programów Phare zarządzanych przez PARP.
Decyzja ta jest konsekwencją uzyskania przez Polskę częściowej akredytacji Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS). Dzięki otrzymaniu akredytacji EDIS, wznowiona zostaje w pełnym zakresie realizacja wszystkich programów Phare zarządzanych przez PARP. Otrzymanie akredytacji EDIS umożliwia uruchomienie przez PARP programu Phare 2003. Nastąpi to prawdopodobnie w połowie marca 2005 roku. Program ten obejmował będzie dotacje związane m.in. z doradztwem oraz inwestycjami. Maksymalne dofinansowanie z tych środków będzie mogło wynosić 50% (na inwestycje – 100 tys. euro).

- Na wparcie jakich programów mogą więc obecnie liczyć przedstawiciele branży chłodniczej w naszym kraju?
- Jak wygląda ubieganie się o dotację?
- Jakie warunki musi spełniać mikroprzedsiębiorca ażeby uzyskać wsparcie z programu ZPORR 3.4.?
- Pracuję w branży klimatyzacyjnej od kilku lat ale chciałbym założyć własną działalność, na jaką pomoc mogę liczyć?

Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz na stronie: Dotacje UE dla branży HVACR/FAQ


Źródło: Krzysztof Koniuszaniec, Agencja J&J