Mam firmę od roku, ale ponieważ mój pomysł się nie sprawdził postanowiłem otworzyć klub muzyczny w swoim mieście. Chciałem zapytać, czy istnieje możliwość dostania dotacji z UE lub UP? Mój klub będzie miał charakter bardzo kulturalny. Pieniądze pozyskane chciałbym zainwestować w wyposażenie oraz zatrudnienie pracowników. Jeśli nie jest to możliwe, to czy istnieje szansa na pozyskanie dotacji na wykonanie ogrzewania (np. z energii słonecznej), ponieważ na chwilę obecną nie ma żadnego ogrzewania oraz czy mogę dostać pieniądze na przystosowanie ubikacji na potrzeby osób niepełnosprawnych?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 dla województwa śląskiego mogą się starać o dofinansowanie projektów związanych m.in. modernizacją przedsiębiorstw prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług oraz dokonaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach realizacji projektu przedmiotem wsparcia może być uzasadniony wydatek na wykonanie ogrzewania z energii słonecznej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oferuje Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, skierowane do mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność i mające siedzibę na terytorium RP, które chcą realizować projekt na terenie województwa śląskiego.
W ramach tego Działania maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 000 PLN.
Wstępny termin naboru wniosków w ramach Działania 1.2.4 został określony na lipiec 2010 roku.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://rpo.silesia-region.pl/

(11.12.2009 r., woj. śląskie)

Źródło: ''