Obecnie pracuję nad biznesplanem dla nowo powstającej firmy z zakresu wentylacji klimatyzacji (zatrudnienie do 10 osób). Czy można otrzymać dotacje na: maszyny używane, samochód dostawczy używany, komputer + oprogramowanie? Kiedy jest najbliższy termin składania wniosków? Gdzie należny się zgłosić aby uzyskać szczegółowe informacje nt. dotacji lub kredytów preferencyjnych?

Na chwilę obecną funkcjonuje w woj. pomorskim tylko program PHARE 2003, w ramach którego można składać wnioski o dotacje na planowane w firmie inwestycje. W ramach tego programu można uzyskać max. 50 tys. euro przy max. poziomie dofinansowania do 50% (dla Trójmiasta jest to 40%). Wnioski należy składać w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku do 7 października br. Pod nr telefonów: (058) 323 31 10 lub 323 32 94 może uzyskać Pan szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania o dotacje w ramach programu PHARE 2003 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

(2005.08.17, woj. pomorskie)