Czy można starać się o dotacje na kabinę lakierniczą?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego Działanie 2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 70% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektu netto to 2.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubuskiego.

(2009.02.01, woj. lubelskie)